Data:

MENU GŁÓWNE

STRONA GŁÓWNA

KILKA SŁÓW O NAS

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

KRONIKA WYDARZEŃ

DO POBRANIA

FORUM DYSKUSYJNE

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

KADRA SPÓŁDZIELNI

RADA NADZORCZA

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

PRACOWNICY

NASZE ZASOBY [FOTO]

STATYSTYKI OGÓLNE

KAMIEŃ POMORSKI

GOLCZEWO

DZIWNÓW

DZIWNÓWEK

DOKUMENTY

STATUT SPÓŁDZIELNI

REGULAMINY

UCHWAŁY WZ

UCHWAŁY RADY NADZOR.

UCHWAŁY ZARZĄDU

AKTY PRAWNE

SPRAWOZDANIA

RADY NADZORCZEJ

ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

POZOSTAŁE SPRAWOZDANIA

KONTAKT Z NAMI

DANE ADRESOWE

WYKAZ TELEFONÓW

KONTA BANKOWE

ADMINISTRATOR STRONY

 

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 czerwca 2012 roku.


WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW

Wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za 2012 ROK

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2012 rok.   


KIERUNKI DZIAŁANIA  SM "ZDRÓJ" NA 2013 ROK

Kierunki działania Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" na 2013 rok.


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK

Sprawozdanie finansowe  za 2012 rok.   


BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku.


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  ZA OKRES 01.01.2012-31.12.2012.

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012-31.01.2012.


INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.    


UCHWAŁA NR 15/2013 RADY NADZORCZEJ - PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Uchwała Nr 15/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.  


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 26.06.2012 do 28.06.2013r.   


PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW W DNIU 28 CZERWCA 2013 r.

Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "ZDRÓJ" w Kamieniu Pomorskim w dniu 28 czerwca 2013 r.


ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH NA POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKACH

Zestawienie zaległości czynszowych na poszczególnych budynkach stan na 31.05.2013r.


ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA CZYNSZOWEGO I KREDYTOWEGO NA DZIEŃ 31.05.2013 r.

Zbiorcze zestawienie zadłużenia czynszowego i kredytowego na  dzień 31.05.2013r.


GOSPODARKA REMONTOWA SPÓŁDZIELNI

Gospodarka remontowa spółdzielni.


CENTRALNE OGRZEWANIE - NALICZENIA I KOSZTY W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE STYCZEŃ-MAJ 2013 r.

Centralne ogrzewanie- naliczenia i koszty w rozbiciu na poszczególne miesiące I-V 2013r.


©SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDRÓJ", ul. Strzelecka 1, 72-400 Kamień Pomorski,


INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.