Data:

MENU GŁÓWNE

STRONA GŁÓWNA

KILKA SŁÓW O NAS

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

KRONIKA WYDARZEŃ

DO POBRANIA

FORUM DYSKUSYJNE

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

KADRA SPÓŁDZIELNI

RADA NADZORCZA

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

PRACOWNICY

NASZE ZASOBY [FOTO]

STATYSTYKI OGÓLNE

KAMIEŃ POMORSKI

GOLCZEWO

DZIWNÓW

DZIWNÓWEK

DOKUMENTY

STATUT SPÓŁDZIELNI

REGULAMINY

UCHWAŁY WZ

UCHWAŁY RADY NADZOR.

UCHWAŁY ZARZĄDU

AKTY PRAWNE

SPRAWOZDANIA

RADY NADZORCZEJ

ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

POZOSTAŁE SPRAWOZDANIA

KONTAKT Z NAMI

DANE ADRESOWE

WYKAZ TELEFONÓW

KONTA BANKOWE

ADMINISTRATOR STRONY


ZALEGŁOŚCI  CZYNSZOWE na dzień 30.11.2023 r.

Wysokość zadłużenia czynszowego na poszczególnych nieruchomościach w zasobach Spóldzielni na dzień 30.11.2023r. kształtuje się następująco: POBIERZ
ZALEGŁOŚCI NA WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH  na dzień 31.11.2023 r.


Lp.

WSPÓLNOTA

Ilość mieszkań

Zaległość czynszowa

1.

Słowackiego 5

2

2 214,43

2.

Kopernika 18

1

1 820,48

3.

Wysockiego 7

1

3 404,42


Kamień Pomorski:

4

7 439,33

5.

PJP II 9

1

1 106,70

6.

Osiedle Zdrojowe 10

2

8 015,78


Golczewo

3

9 122,48

Razem

7

16 561,81 zł

 


Wysokość zadłużenia czynszowego na poszczególnych nieruchomościach w zasobach Spóldzielni na dzień 30.06.2023r. kształtuje się następująco: POBIERZ


Windykacja zaległości w 2023 r. na poszczególnych nieruchomościach

1. Zaległości czynszowe w zasobach Spółdzielni kształtujące się na dzień 31.05.2023 r.2. Zaległości czynszowe w zasobach Spółdzielni kształtujące się na dzień 31.03.2023 r.


Wysokość zadłużenia na koniec 2022 roku w poszczególnych miejscowościach przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.


Lp.

Miejscowość

Lokale lokatorskie

Lokale własnościowe

Odrębna własność członka

Lokale użytkowe

Garaże

Nadpłaty

Ogółem zaległość czynszowa

1.

Kamień Pomorski

6 113,46

32 312,34

45 673,55

16 189,55

17,16

94 648,35

5 657,71

2.

Dziwnówek

70 698,39

2 036,16

1 340,66

2 460,00

-

22 009,45

54 525,76

3.

Dziwnów

-

3 890,99

2 026,40

-

613,48

9 862,05

-3 331,18

4.

Golczewo

15 943,21

5 661,42

429,80

-

-

3 205,42

18 829,01

Razem

92 755,06

43 900,91

49 470,41

18 649,55

630,64

129 725,27

75 681,30
Źródło: Opracowanie własne.


Stan zaległości na koniec 2022 roku wynosił ogółem 75 681,30 zł. Rok 2022 jest kolejnym rokiem, w którym Spółdzielnia odnotowuje systematyczny spadek zadłużenia, co jest wynikiem prowadzonych działań windykacyjnych osiągniętym pomimo długotrwałości postępowań sądowych i egzekucyjnych. Wielkość zadłużenia na koniec badanego okresu w stosunku do roku ubiegłego zmalała o kwotę: 25 115, 13 zł tj. o 24, 9 %, natomiast w stosunku do roku 2020 kwota ta zmniejszyła się o 68%.

Należy podkreślić, że systematycznie prowadzona windykacja opłat, jak również stała kontrola przepływów finansowych pozwoliły na utrzymanie przez cały rok płynności finansowej Spółdzielni oraz na bieżące realizowanie płatności z tytułu zobowiązań podatkowych, płacowych oraz dostaw mediów ( energii cieplnej i elektrycznej, wody, itd.)

 ©SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDRÓJ", ul. Strzelecka 1, 72-400 Kamień Pomorski, e-