Data:

MENU GŁÓWNE

STRONA GŁÓWNA

KILKA SŁÓW O NAS

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

KRONIKA WYDARZEŃ

DO POBRANIA

FORUM DYSKUSYJNE

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

KADRA SPÓŁDZIELNI

RADA NADZORCZA

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

PRACOWNICY

NASZE ZASOBY [FOTO]

STATYSTYKI OGÓLNE

KAMIEŃ POMORSKI

GOLCZEWO

DZIWNÓW

DZIWNÓWEK

DOKUMENTY

STATUT SPÓŁDZIELNI

REGULAMINY

UCHWAŁY WZ

UCHWAŁY RADY NADZOR.

UCHWAŁY ZARZĄDU

AKTY PRAWNE

SPRAWOZDANIA

RADY NADZORCZEJ

ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

POZOSTAŁE SPRAWOZDANIA

KONTAKT Z NAMI

DANE ADRESOWE

WYKAZ TELEFONÓW

KONTA BANKOWE

ADMINISTRATOR STRONY

 


SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM "ZDRÓJ"

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM "Zdrój" za okres 18 czerwca 2015 roku do 21 czerwca 2016 rokuSPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2015 ROK

Sprawozdanie Zarządu za 2015 rokWPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 rokuSPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój".BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 rokRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2015

Rachunek Zysków i Strat sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" za 2015 rokUCHWAŁA NR 1/2016 RADY NADZORCZEJ

Uchwała nr 1/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój z dnia 22 marca 2016 rok.UCHWAŁA NR 2/2016 RADY NADZORCZEJ

Uchwała nr 1/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój z dnia 22 marca 2016 rok.UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁÓNKÓW SM "ZDRÓJ"

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ ZDRÓJ” w Kamieniu Pomorskim obradującego w dniu 21 czerwca 2016 roku


`

ZESTAWIENIE SALDA - FUNDUSZ REMONTOWY, CENTRALNE OGRZEWANIE

Zestawienie salda - fundusz remontowy, centralne ogrzewanie, eksploatacja , zaległość, nadpłaty na dzień 31.12.2015 r. i 30.04.2016 r.


`

KOSZTY I PRZYCHODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Koszty i przychody centralnego ogrzewania stan na 31.12.2015 r. i 30.04.2016 r.


`

KOSZTY RODZAJOWE GZM

Koszty rodzajowe GZM na 31.12.2015 rok


`

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA CZYNSZOWEGO I KREDYTOWEGO

Zbiorcze zestawienie zadłużenia czynszowego i kredytowego na dzień 30.04.2016


©SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDRÓJ", ul. Strzelecka 1, 72-400 Kamień Pomorski,