Data:

MENU GŁÓWNE

STRONA GŁÓWNA

KILKA SŁÓW O NAS

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

KRONIKA WYDARZEŃ

DO POBRANIA

FORUM DYSKUSYJNE

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

KADRA SPÓŁDZIELNI

RADA NADZORCZA

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

PRACOWNICY

NASZE ZASOBY [FOTO]

STATYSTYKI OGÓLNE

KAMIEŃ POMORSKI

GOLCZEWO

DZIWNÓW

DZIWNÓWEK

DOKUMENTY

STATUT SPÓŁDZIELNI

REGULAMINY

UCHWAŁY WZ

UCHWAŁY RADY NADZOR.

UCHWAŁY ZARZĄDU

AKTY PRAWNE

SPRAWOZDANIA

RADY NADZORCZEJ

ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

POZOSTAŁE SPRAWOZDANIA

KONTAKT Z NAMI

DANE ADRESOWE

WYKAZ TELEFONÓW

KONTA BANKOWE

ADMINISTRATOR STRONY

 


Protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016 roku

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" w Kamieniu Pomorskim obradującego w dniu 21 czerwca 2016 rokuSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM "ZDRÓJ"

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM "Zdrój" za okres 18 czerwca 2016 roku do 23 czerwca 2017 rokuSPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2016 ROK

Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 rokuSPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój".BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 rokRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2016

Rachunek Zysków i Strat sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój" za 2016 rokUCHWAŁA NR 1/2017 RADY NADZORCZEJ

Uchwała nr 1/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój z dnia 23 marca 2017 rok.UCHWAŁA NR 2/2017 RADY NADZORCZEJ

Uchwała nr 2/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrój z dnia 23 marca 2017 rok.UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁÓNKÓW SM "ZDRÓJ"

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ ZDRÓJ” w Kamieniu Pomorskim obradującego w dniu 23 czerwca 2017 roku


`

KOSZTY I PRZYCHODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Koszty i przychody centralnego ogrzewania stan na 31.12.2016 r. i 30.04.2017 r.


`

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA CZYNSZOWEGO I KREDYTOWEGO

Zbiorcze zestawienie zadłużenia czynszowego i kredytowego na dzień 30.04.2017


`

ZESTAWIENIE SALDA - FUNDUSZ REMONTOWY, CENTRALNE OGRZEWANIE

Zestawienie salda - fundusz remontowy, centralne ogrzewanie, eksploatacja , zaległość, nadpłaty na dzień 31.12.2016 r. i 31.03.2017 r.


©SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDRÓJ", ul. Strzelecka 1, 72-400 Kamień Pomorski,